Зачетох се в една от книгите на известния американски психолог и писател Уейн Дайър и още в началото попаднах на интересна и полезна идея. Бих искал да споделя с вас мнението на г-н Дайър за щастието и интелигентния човек.

За да стане човек господар на самия себе си, е необ­ходимо да скъса с някои широко разпространени митове. Първо, със схващането, че интелигентността на един човек се измерва със способността му да решава сложни проблеми, да чете, пише и смята на определени равнища и бързо да решава абстрактни уравнения. От това раз­биране за интелигентността следва, че истинската мярка за самоосъществяване е формалното образование и ов­ладяването на книжни знания. То подхранва известен интелектуален снобизъм, който понякога има вредни последствия. Свикнали сме да смятаме за „интелиген­тен“ онзи, който по време на учението си е получавал повече отличия и е „факир“ по някой учебен предмет или в някоя област (математика, естествени науки), кой­то има богат речник, памет за подробностите или умее да чете бързо. Въпреки това психиатричните болници са пълни с пациенти, които имат всички основания да бъ­дат смятани за учени хора, и с мнозина, които нямат такива основания.По-точен барометър на интелигент­ността е ефективният, щастлив живот, живян всеки ден и всеки миг.

Ако сте щастлив, ако изживявате пълно всеки свой момент, то вие сте интелигентен. Решаването на про­блемите е полезна добавка към щастието ви, но ако знаете, че не сте в състояние да решите даден проблем и въпреки това можете да изберете щастието или в най-лошия случай да откажете да изберете нещастието, вие сте интелигентен. Интелигентен сте, защото притежава­те най-сигурно оръжие срещу съвременния бич, наречен нервно разстройство, или Н. Р.

Вероятно ще се изненадате, когато научите, че нерв­но разстройство всъщност няма. Нервите не се раз­стройват, нито се късат. Отворете тялото на някой чо­век и потърсете скъсаните нерви. Няма да ги откриете. „Интелигентните“ хора не получават Н. Р., защото умеят да се владеят. Умеят да избират щастието пред депресията, тъй като знаят как да се справят с проблеми­те в живота си. Забележете, че не казах „да решават“ проблемите. Тяхната интелигентност се измерва не със способността им да решат проблема, а с умението им да бъдат щастливи и достойни, независимо дали про­блемът намира решение, или не.

Можете да определите дали сте истински интелиген­тен по това, как решавате да приемете неблагоприятни­те обстоятелства. Жизнените битки са, общо взето, ед­накви за всекиго. Сходни трудности изпитва всеки, кой­то общува с други човешки същества в каквато и да е социална среда. Несъгласията, конфликтите, компроми­сите са присъщи на човека. Също така парите, старост­та, болестите, смъртта, природните бедствия и злополу­ките са неща, които поставят затруднения пред всички хора. Някои обаче издържат, избягват демобилизира­щата ги депресия и мъка въпреки нещастията, докато други рухват, стават инертни или получават Н. Р. Тези, които разглеждат проблемите като естествен спътник на човешкия род и не измерват щастието с отсъствието на проблеми, са най-интелигентните хора. Но те се сре­щат най-рядко.

За да се научите напълно да владеете себе си, е необ­ходимо съвсем ново мислене. То може да се окаже тру­ден процес, тъй като твърде много сили в обществото действуват срещу личната отговорност. Човек трябва да се довери на способността си емоционално да прежи­вява това, което реши да преживее във всеки момент от живота си. Това е радикално схващане. Вие може би сте израсли с мисълта, че не сте в състояние да контролира­те емоциите си, че гневът, страхът и омразата, както и любовта, екстазът и радостта са неща, които ви се случ­ват. Индивидът не контролира тези неща, само ги при­ема. Когато настъпят тъжни събития, той естествено изпитва тъга и се надява, че скоро ще настъпят радостни събития, за да се почувствува по-добре.

Андрей Ганев е психолог и психотерапевт, работещ с иновативни методи, които освен научно подкрепени са се доказали и като високоефективни в терапевтичен план. Той има богат опит в психологическата помощ на хора с депресия, панически атаки, тревожност, фобии, натрапливи мисли. Също така и в работата като семеен психолог и детски психолог. Андрей е обучител към различни организации, както и самостоятелно е водил десетки семинари за личностно развитие и такива с терапевтична насоченост. Чест гост в различни медии той винаги има какво полезно и интересно да сподели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *